google-site-verification: google8f0a6c49c57b776d.html

Łajka szkoła dla psów - REGULAMIN

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ ŁAJKA


 


 


1. Pies wprowadzony na plac szkoleniowy/salę musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę


( nie dotyczy szczeniąt poniżej 5 miesiąca życia ).


2. Na zajęcia przychodzimy z psem na smyczy.


3. Zwolnienie psa ze smyczy następuje tylko za zgodą instruktora.


4. Piesek przychodzi na zajęcia po spacerze.


5. Każdy właściciel sprząta po swoim piesku (kupka).


6. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na placu szkoleniowym/sali oraz komfort psychiczny psów nie dotykamy psów bez zgody właściciela.


7. Dzieci przebywają na placu/sali tylko pod opieką osób dorosłych.


8. Szanując czas innych nie spóźniamy się na zajęcia.


10.Osoby, które chciałyby wejść na plac szkoleniowy w trakcie trwania zajęć proszone są o oczekiwanie przed wejściem na zgodę instruktora.


11. Dopóki się nie poznamy zachowujemy między psami bezpieczną odległość. Nie każdy piesek jest towarzyski i lubi się zaprzyjaźniać.


12. Na zajęcia przychodzimy ubrani wygodnie.  Liczymy się z ubrudzeniem, a nawet uszkodzeniem stroju – uczy się Pan/Pani i pies- każdy ma prawo popełniać błędy.


13. Z psem ćwiczą osoby dorosłe, dzieci zapraszamy serdecznie do obserwowania.


14. W celu uzyskania najlepszych efektów szkoleniowych przewodnik psa zobowiązany jest do ćwiczeń pomiędzy treningami, zgodnie z wytycznymi instruktora prowadzącego.


15. W trosce o bezpieczeństwo psów i osób przebywających na placu prosimy NIE WCHODZIĆ na tor przeszkód bez zgody instruktora.


16. W przypadku nieobecności na zajęciach przewodnika z psem z własnej winy lub z własnego wyboru odrobienie zajęć jest możliwe tylko w trybie indywidualnym. Koszt 70 zł/ 1 lekcja.


17. W przypadku rezygnacji z kursu zwrot należności za niewykorzystane lekcje przysługuje TYLKO w przypadku nieprzewidzianej, udokumentowanej i uniemożliwiającej kontynuowanie kursu choroby psa, zgłoszonej w ciągu 2 dni od momentu pierwszej nieobecności. W pozostałych przypadkach zwrot kosztów nie przysługuje.


18. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu własnych działań i zaniechań, w wyniku których wystąpiła szkoda na osobie lub mieniu innych uczestników szkolenia bądź osób trzecich.


19. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest dokonanie opłaty za kurs do drugiej lekcji oraz dostarczenie instruktorowi prowadzącemu podpisanego, niniejszego regulaminu ( regulamin w formie papierowej dostępny na pierwszym spotkaniu ).