REGULAMIN UCZESTNICTWA
W KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ ŁAJKA

 1. Pies wprowadzony na plac szkoleniowy/salę musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę ( nie dotyczy szczeniąt poniżej 5 miesiąca życia ).
 2. Na zajęcia przychodzimy z psem na smyczy.
 3. Zwolnienie psa ze smyczy następuje tylko za zgodą instruktora.
 4. Piesek przychodzi na zajęcia po spacerku.
 5. Każdy właściciel sprząta po swoim piesku (kupka).
 6. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na placu szkoleniowym/sali oraz komfort psychiczny psów nie dotykamy psów bez zgody właściciela.
 7. Szanując czas innych nie spóźniamy się na zajęcia.
 8. Osoby, które chciałyby wejść na plac szkoleniowy w trakcie trwania zajęć proszone są o oczekiwanie przed wejściem na zgodę instruktora.
 9. Dopóki się nie poznamy zachowujemy między psami bezpieczną odległość. Nie każdy piesek jest towarzyski i lubi się zaprzyjaźniać.
 10. Na zajęcia przychodzimy ubrani wygodnie. Liczymy się z ubrudzeniem, a nawet uszkodzeniem stroju – uczy się Pan/Pani i pies- każdy ma prawo popełniać błędy.
 11. Z psem ćwiczą osoby dorosłe.
 12. W trosce o bezpieczeństwo psów i osób przebywających na placu prosimy NIE WCHODZIĆ na tor przeszkód bez zgody instruktora.
 13. W przypadku nieobecności na zajęciach przewodnika z psem odrobienie zajęć jest możliwe tylko w trybie indywidualnym, w trakcie trwania kursu. Koszt 70 zł/ 1 lekcja.
 14. Za niewykorzystane lekcje ZWROT KOSZTÓW NIE PRZYSŁUGUJE.
 15. Z powodu pandemii, której wynikiem jest znaczne ograniczenie ilości miejsc nie ma możliwości zwrotu opłaty za kurs lub przeniesienia na kurs następny w przypadku rezygnacji, choroby psa lub właściciela, kwarantanny i innych. Prosimy o przemyślane decyzje.
 16. Gwarancją miejsca na kursie jest dokonanie rezerwacji oraz opłaty zadatku w wysokości 200 zł na konto: ŁAJKA Eliza Barczewska NR KONTA: 66 1140 2004 0000 3502 7678 3386 w terminie 7 dni od dnia rezerwacji.
 17. W przypadku rezygnacji z kursu zadatek NIE PODLEGA ZWROTOWI.
 18. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest dokonanie pełnej opłaty za kurs do drugiej lekcji.
 19. Obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania zajęć grupowych ( RODO )
 20. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu własnych działań i zaniechań, w wyniku których wystąpiła szkoda na osobie lub mieniu innych uczestników szkolenia bądź osób trzecich.
 21. Zapisanie się na kurs oznacza akceptację niniejszego REGULAMINU.

W związku z sytuacją epidemiczną
do jednego psa zapraszamy jedną osobę.